ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
15 Νοεμβρίου 2017
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
26 Οκτωβρίου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε πολύ τους ψυχολόγους κ. Μπουρσινό Δημήτριο και Χαρδαλούπα Ιωάννα από το Χαμόγελο του Παιδιού που αφιέρωσαν 2 ημέρες (από τέσσερις ώρες την ημέρα) προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας στην αντιμετώπιση και την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού με τη χρήση εργαλείου που έχει δημιουργηθεί από ειδική ομάδα επιστημόνων.
Η εκπαίδευση αυτή αποσκοπεί στο να εφαρμόσουν το εργαλείο αυτό οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα τμήματα του Σχολείου μας για 20 ώρες ανά τμήμα στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας.