Πιλοτικό Πρόγραμμα ενδυνάμωσης / ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
27 Νοεμβρίου 2018
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΙ)
11 Δεκεμβρίου 2018

Πιλοτικό Πρόγραμμα ενδυνάμωσης / ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019

 

Το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης αποτελεί ένα από τα 15 σχολεία της Περιφέρειας Αττικής που  σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας θα εφαρμόσει στη σχολική κοινότητα το «Πιλοτικό Πρόγραμμα ενδυνάμωσης / ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019». Το Πρόγραμμα θα εστιάσει στην ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας αλλά και σε θέματα παιδικής και εφηβικής προστασίας μέσα από την προσέγγιση των ευπαθών ομάδων, στην αρχική έγκαιρη παρέμβαση και την παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Απώτερος σκοπός και φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που αντιμετωπίζει ολιστικά τις ανάγκες και  εμπλέκει τον ίδιο το μαθητικό πληθυσμό, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε μια αντίστροφη δυναμική αλυσίδα προαγωγής της ισότητας, της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Την αμέριστη στήριξή του Προγράμματος έχει εκφράσει τόσο η   Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κα Μ. Ανδριτσοπούλου καθώς όσο και η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, κα Μ. Δρακοπούλου, γεγονός που επισφραγίζει τη δημιουργική συμπόρευση με τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης  Δ΄Αθήνας για την υλοποίησή του.

 

Ειδικότερα, οι  στόχοι του Προγράμματος παρέμβασης είναι:

  • Πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και προαγωγή της παιδικής προστασίας με έμφαση σε παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Παροχή άτυπης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προώθηση της παιδικής και εφηβικής προστασίας
  • Ενημέρωση, ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο αλλά και να αυξήσουν τη δική τους ‘ψυχική ανθεκτικότητα’
  • Συμβουλευτική των εκπαιδευτικών ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν με τη σειρά τους μαθητές τους.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών ομάδων στόχου παιδιά- έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, υποστηριζόμενοι από ειδικούς όπου απαιτείται.
  • Πραγματοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο.

 

Στη Μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνονται Θεματικά Εργαστήρια και  Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για τους μαθητές, ομάδες εκπαίδευσης και ενίσχυσης γονέων καθώς και  βιωματικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα γόνιμη θεωρείται η καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους διαθεσιμότητα των  επαγγελματιών ψυχικής υγείας της ΕΚΨ&ΨΥ εφόσον οι συνεργάτες ψυχολόγοι – ψυχίατροι θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων υποστηρικτικά για όποια αναγκαιότητα προκύψει.

Δεδομένης αυτής της συνέργειας, θεωρούμε απαραίτητο να δώσουμε όλοι ως μέλη της σχολικής κοινότητας το παρόν, κάτι που θα ενισχύσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος, προς όφελος της ψυχοσυναισθηματικής και ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών μας και της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ μας.