ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
22 Ιουνίου 2019
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020
10 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

Ευχαριστούμε πολύ την καθηγήτρια του Σχολείου μας κ. Ελισάβετ Καλογερία που με τη γενναιόδωρη και ευγενική δωρεά της, το Σχολείο μας απέκτησε ένα ΠΙΑΝΟ!!!!

Είναι μια σπάνια κίνηση και την εκτιμούμε ιδιαίτερα!!!