ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ
3 Οκτωβρίου 2019
Δίκτυο ASPnet
8 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ