ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
3 Οκτωβρίου 2019
Συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο G. Bechrakis
8 Οκτωβρίου 2019

Δίκτυο ASPnet

Το Σχολείο ως μέλος του Δικτύου ASPnet,  δραστηριοποιείται κατά τη φετινή χρονιά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων της Unesco 2019-2020».  Κοινή θεματική των συνεργαζόμενων σχολείων που είναι η εκπόνηση προγραμμάτων, η ανάπτυξη δράσεων και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε σύνδεση με το 13ο Στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης, «Δράση για το Κλίμα».  Ο ετήσιος Προγραμματισμός μας περιλαμβάνει εκπαίδευση μαθητών εντός και εκτός του σχολικού χώρου καθώς και ανάλογες δράσεις και δημιουργικές δραστηριότητες για τη βιωματική εμπλοκή τους με το θέμα. Τη συνολική εποπτεία του Δικτύου καθώς και του τρέχοντος Προγράμματος έχει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.