ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 Δεκεμβρίου 2019
Μουσείο Μπενάκη & KinderDocs
9 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Notice: Undefined offset: 3 in /unitswww1/unitswww12/att-d/3gym-argyr/3gymargy/public_html/wp-content/themes/betheme/functions.php on line 2
fast ping 다운로드

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης επισκέφτηκε το σχολείο μας και πραγματοποίησε ωριαίες ενημερώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και αυριανών πολιτών για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον, την ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος Download Ubuntu Docker.

Download the subtitles for Goodwillhunting