Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών “ACT – ACTive citizenship”