Αίθουσες – Χώροι

Το Σχολείο μας
Σε αυτήν την Κατηγορία

Το Σχολείο μας εντάχθηκε το 1998 στο έργο ΣΕΠΠΕ («Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης»). Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό έγινε μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας από "αίθουσες τμημάτων" σε "αίθουσες μαθημάτων" με αναδιάταξη του σχολικού χώρου και με έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών - εργαστηρίων.

Το Σχολείο μας αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους.

Στο ισόγειο βρίσκονται το γραφείο του Διευθυντή και το γραφείο των Καθηγητών του Σχολείου μας, η αίθουσα της Τεχνολογίας, η αίθουσα της Μουσικής καθώς και η αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Στο πρώτο όροφο βρίσκονται οι ακόλουθες αίθουσες : Αγγλικών, μία Φιλολογικών, δύο Μαθηματικών, δύο Φυσικών Μαθημάτων, μία για το εργαστήριο Φυσικοχημείας και μία για το Εργαστήριο Πληροφορικής.

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται οι ακόλουθες αίθουσες : τέσσερις αίθουσες Φιλολογικών, Οικιακής Οικονομίας, Ξένων Γλωσσών, Καλλιτεχνικών.

Στο δεύτερο όροφο λειτουργεί ακόμη και δανειστική βιβλιοθήκη της οποίας την ευθύνη έχουν οι καθηγήτριες κ. κ. Μαργέλλου Φρόσω και Παπαπαύλου Ελένη.

Το Σχολείο μας εντάχθηκε το 1998 στο έργο ΣΕΠΠΕ («Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης»). Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό έγινε μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας από "αίθουσες τμημάτων" σε "αίθουσες μαθημάτων" με αναδιάταξη του σχολικού χώρου και με έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών - εργαστηρίων.

Το Σχολείο μας αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους.

Στο ισόγειο βρίσκονται το γραφείο του Διευθυντή και το γραφείο των Καθηγητών του Σχολείου μας, η αίθουσα της Τεχνολογίας, η αίθουσα της Μουσικής καθώς και η αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Στο πρώτο όροφο βρίσκονται οι ακόλουθες αίθουσες : Αγγλικών, μία Φιλολογικών, δύο Μαθηματικών, δύο Φυσικών Μαθημάτων, μία για το εργαστήριο Φυσικοχημείας και μία για το Εργαστήριο Πληροφορικής.

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται οι ακόλουθες αίθουσες : τέσσερις αίθουσες Φιλολογικών, Οικιακής Οικονομίας, Ξένων Γλωσσών, Καλλιτεχνικών.

Στο δεύτερο όροφο λειτουργεί ακόμη και δανειστική βιβλιοθήκη της οποίας την ευθύνη έχουν οι καθηγήτριες κ. κ. Μαργέλλου Φρόσω και Παπαπαύλου Ελένη.

Το Σχολείο μας
Σε αυτήν την Κατηγορία

Τελευταία Νέα