Διεύθυνση

Διευθύντρια

Γαβαλά
Ειρήνη

ΠΕ19


Υποδιευθυντής

Κούγιας
Κωνσταντίνος

ΠΕ04.05


Καθηγητές

Γκίκα
Θεοδώρα

ΠΕ01


Βίτσας
Ιωάννης

ΠΕ01


Κοσκινά
Σταματία

ΠΕ02


Μαργέλλου
Φρόσω

ΠΕ02


Σουρίδη
Παναγιώτα

ΠΕ02


Σημαντηράκη
Χαρά

ΠΕ02


Λώλης
Ιωάννης

ΠΕ02


Καλαθά
Αγγελική

ΠΕ03


Καλογερία
Ελισάβετ

ΠΕ03


Iωάννου
Λάζαρος

ΠΕ04


Μπαλασκώνης
Δημήτριος

ΠΕ04


Καλδάνη
Μαρίνα

ΠΕ05


Κόντου
Ανθούλα

ΠΕ06


Τσελεμπάνης
Βασίλειος

ΠΕ06


Δραμουντάνη
Αικατερίνη

ΠΕ07


Χρίστου
Χριστίνα

ΠΕ11


Βαρδαξή
Μαριάννα

ΠΕ11


Πανδέρμου
Σοφία

ΠΕ15


Ασημάκη
Βασιλική

ΠΕ16


Γιαντσίδης
Ιωάννης

ΠΕ17


Λυμπερά
Φωτεινή

ΠΕ19


Αγγελάκου
Αλεξάνδρα

ΠΕ02.50