Το δημοτικό τραγούδι «Της Άρτας το γιοφύρι» έδωσε πολλές ευκαιρίες για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα προσωπικού και συλλογικού μόχθου, ακόμα και θυσίας με τα οποία έχει αναπόφευκτα συνδεθεί η ανθρώπινη πρόοδος και η πολιτισμική δημιουργία του τόπου μας. Η λαϊκή ψυχή ενέπνευσε τους μαθητές του Γ3 και Γ4 που εξέφρασαν πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση ειδικότερων θεμάτων όπως τη διαδικασία κατασκευής γεφυρών και τη θέση της γυναίκας συγχρονικά και διαχρονικά. Χαρακτηριστική είναι η μακέτα γεφυριού που επιμελήθηκε η μαθήτρια του Γ4 Τριανταφυλλοπούλου Παναγιώτα με ιδιαίτερη επιδεξιότητα και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.