Υπεύθυνοι Τμημάτων

Το Σχολείο μας
Σε αυτήν την Κατηγορία

 
ΤμήμαΚαθηγητές
Α1Λώλης-Δραμουντάνη
Α2Πανδέρμου-Δραμουντάνη
Α3Σημαντηράκη-Δραμουντάνη
Α4Χρίστου-Καλογερία
Β1Κοσκινά-Καλογερία
Β2Γιαντσιδης-Κούγιας
Β3Καλδάνη-Σουρίδη
Γ1Καλαθά-Μαργέλλου
Γ2Δραμουντάνη-Ιωάννου
Γ3Γκίκα-Κούγιας
ΤμήμαΚαθηγητές
Α1Λώλης-Δραμουντάνη
Α2Πανδέρμου-Δραμουντάνη
Α3Σημαντηράκη-Δραμουντάνη
Α4Χρίστου-Καλογερία
Β1Κοσκινά-Καλογερία
Β2Γιαντσιδης-Κούγιας
Β3Καλδάνη-Σουρίδη
Γ1Καλαθά-Μαργέλλου
Γ2Δραμουντάνη-Ιωάννου
Γ3Γκίκα-Κούγιας
Το Σχολείο μας
Σε αυτήν την Κατηγορία

Τελευταία Νέα