ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
3 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ